SfSEA X Mekong Review Sat, 2017-11-04 22:57

A playlist to accompany the following article: https://mekongreview.com/yellow-music/

Phận Nghèo – Giao Linh
Còn Nhớ còn Thương – Phương Đại & Phương Hồng Qué
Mưa – Thanh Tuyền
Mùa Chia Tay – Hoàng Oanh
Gặp Nhau Trên Phố – Hùng Cường & Mai Lệ Huyền
Thiên Duyên Tiền Định – Hùng Cường & Mai Lệ Huyền
Áo Cưới Em Màu Tím – Hùng Cường & Bạch Tuyết
Lục Huyền Cầm – Văn Vĩ
Hàn Mặc Tử – Tuấn Vũ & Sơn Tuyền
Diễm Xưa – Kim Loan
Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên – Khanh Ly

Pre-75 versions:
Thánh Thúy – Bao Giờ Em Quên https://www.youtube.com/watch?v=Xw2mchGqOuA
Duy Khánh – Bao Giờ Em Quên https://www.youtube.com/watch?v=TFqq6Jsf3-M
Phương Dung – Hàn Mặc Tử https://www.youtube.com/watch?v=TUPCXWOa9Eg

https://www.facebook.com/SfSEA/

Photo Duy Khánh