Furniture Music S02E16 Wed, 2017-04-12 17:48

Tracklist:
1) Masumi Hara – Kimi no Yume
2) Yoshio Suzuki – The Bagel
3) Uchu – Inochi
4) Osamu Kitajima – Taiyo (The Sun)
5) Yoichiro Yoshikawa – A Dream of Aku Aku
6) Yas-Kaz – The Gate of Breathing
7) Ken Ishii – Loop
8) Osamu Shoji – Silver Wings
9) Yoichiro Yoshikawa – Nube
10) Yutaka Hirose – Taiko
11) Toshifumi Hinata – In The Light
12) Ippu-Do – Alone
13) Ryuichi Sakamoto – Glasshoppers

  • Tag