Furniture Music S01E06 - Utakata no Hibi by Mariah Tue, 2016-04-05 18:21

A great re-issue of 2015, this episode showcases the album Utakata no Hibi by Mariah, originally released in 1983.

Tracklist:
1. Soko Kara
2. Shisen
3. Hana ga Saitara
4. Sora ni Mau Maboroshi
5. Shinzo no Tobira